Paszport do Eksportu
IG2 UE2

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU W RAMACH DZIAŁANIA 6.1
PASZPORT DO EKSPORTU PO IG

Nazwa Beneficjenta: Audiolink Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Tytuł projektu: Rozwój firmy Audiolink Technologies poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu
Wartość projektu: 545 665,08 PLN
Wartość dofinansowania: 403 000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 342 550,00 PLN
Okres realizacji: 03.03.2014-30.06.2015

Firma AUDIOLINK TECHNOLOGIES Sp. z o.o. realizuje projekt pt. “Rozwój firmy AUDIOLINK TECHNOLOGIES poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu” (numer projektu WND-POIG.06.01.00-14-356/13).

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, działanie 6.1. Paszport do eksportu. Umowa o dofinansowanie podpisana została dnia 3 marca 2014 roku, Projekt realizowany będzie przez okres 18 miesięcy, do dnia 30 czerwca 2015 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 545 665,08 PLN, w tym koszty kwalifikowane stanowią kwotę 537 083,33 PLN. Poziom dofinansowania wynosi 75%, w tym 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 15% z Budżetu Państwa.

Celem Projektu jest wzmocnienie pozycji rynkowej firmy, podniesienie jej rozpoznawalności oraz utrwalanie marki na rynkach docelowych. Firma poprzez realizację Projektu dążyć będzie do rozprzestrzenienie i zdobycie popularności dla oferowanej przez Wnioskodawcę technologii wśród społeczeństwa, intensyfikacji międzynarodowej współpracy gospodarczej firmy, a tym samym do kreowania korzystnego wizerunku Wnioskodawcy na gospodarczej mapie Europy. W ramach realizacji Projektu Beneficjent zaplanował szereg działań, w tym misje gospodarcze i spotkania z potencjalnymi partnerami handlowymi, które umożliwią mu wejście na wybrane rynki docelowe – przede wszystkim na rynek niemiecki, francuski, brytyjski, szwedzki, norweski i czeski.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA


 

AKTUALNOŚCI

2014-06-06 ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ

Zapytanie ofertowe na przygotowanie multmedialnej prezentacji firmy w języku angielskim w ramach realizacji projektu “Rozwój firmy AUDIOLINK TECHNOLOGIES poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu” (numer projektu WND-POIG.06.01.00-14-356/13).

Załączniki:

 

2014-07-14 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ BAZ DANYCH KLIENTÓW

Zapytanie ofertowe na dostawę/opracowanie baz danych potencjalnych klientów w ramach projektu pt. „Rozwój firmy AUDIOLINK TECHNOLOGIES poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu” realizowanego w ramach osi priorytetowej 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Załączniki:

 

2014-07-14 ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE STRATEGII WPROWADZENIA PRODUKTÓW

Zapytanie ofertowe na opracowanie strategii wprowadzenia produktów na rynek w ramach projektu pt. „Rozwój firmy AUDIOLINK TECHNOLOGIES poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu” realizowanego w ramach osi priorytetowej 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Załączniki:

 

2014-07-21 ANULOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ BAZ DANYCH KLIENTÓW

Anulowanie zapytania ofertowego na dostawę/opracowanie baz danych potencjalnych klientów w ramach projektu pt. „Rozwój firmy AUDIOLINK TECHNOLOGIES poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu” realizowanego w ramach osi priorytetowej 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Załączniki:

 

2014-08-07 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ/OPRACOWANIE BAZ DANYCH POTENCJALNYCH KLIENTÓW

Zapytanie ofertowe na dostawę/opracowanie baz danych potencjaslnych klientów ramach projektu pt. „Rozwój firmy AUDIOLINK TECHNOLOGIES poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu” realizowanego w ramach osi priorytetowej 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

(Projekt nr WND-POIG.06.01.00-14-356/13 realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-14-356/13-00)

Załączniki:

 

2014-08-19 ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

Zapytanie ofertowe na przygotowanie materiałówy promocyjnych w ramach projektu pt. „Rozwój firmy AUDIOLINK TECHNOLOGIES poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu” realizowanego w ramach osi priorytetowej 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

(Projekt nr WND-POIG.06.01.00-14-356/13 realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-14-356/13-00)

Załączniki:

 

2014-09-05 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DORADZTWO W ZAKRESIE KONCEPCJI WIZERUNKU

Zapytanie ofertowe na doradztwo w zakresie koncepcji wizerunku w ramach projektu pt. „Rozwój firmy AUDIOLINK TECHNOLOGIES poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu” realizowanego w ramach osi priorytetowej 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

(Projekt nr WND-POIG.06.01.00-14-356/13 realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-14-356/13-00)

Załączniki:

 

2014-10-22 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNYCH

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług prawnych w ramach projektu pt. „Rozwój firmy AUDIOLINK TECHNOLOGIES poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu” realizowanego w ramach osi priorytetowej 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

(Projekt nr WND-POIG.06.01.00-14-356/13 realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-14-356/13-00)

Załączniki:

 

2014-12-01 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ MISJI GOSPODARCZYCH I WYJAZDÓW NA SPOTKANIA Z KLIENTAMI

Zapytanie ofertowe na organizację misji gospodarczych i wyjazdów na spotkania z klientami w ramach projektu pt. „Rozwój firmy AUDIOLINK TECHNOLOGIES poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu” realizowanego w ramach osi priorytetowej 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

(Projekt nr WND-POIG.06.01.00-14-356/13 realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-14-356/13-00)

Załączniki:

 

2014-12-01 ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE STRATEGII FINANSOWYCH

Zapytanie ofertowe na opracowanie strategii finansowych w ramach projektu pt. „Rozwój firmy AUDIOLINK TECHNOLOGIES poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu” realizowanego w ramach osi priorytetowej 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

(Projekt nr WND-POIG.06.01.00-14-356/13 realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-14-356/13-00)

Załączniki: