Prace Rozwojowe
IG2 UE2

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII, UMOŻLIWIAJĄCEJ KODOWANIE INFORMACJI W NAGRANIU DŹWIĘKOWYM W RAMACH DZIAŁANIA 1.4

 

Firma AUDIOLINK TECHNOLOGIES Sp. z o.o. realizuje projekt pt. “Opracowanie innowacyjnej technologii, umożliwiającej kodowanie informacji w nagraniu dźwiękowym” (numer projektu POIG.01.04.00-00-142/13).

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa I: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych. Umowa o dofinansowanie podpisana została dnia 8 maja 2014 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 366 843,34 PLN, w tym koszty kwalifikowane stanowią kwotę 1 160 458,70 PLN. Poziom dofinansowania wynosi 35% (406 160,54 zł), w tym 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 15% z Budżetu Państwa.

Projekt dotyczy zwiększenia możliwości wykorzystania nagrań dźwiękowych oraz sygnału telewizyjnego i radiowego do przesyłania informacji. Celem Projektu jest poprawa innowacyjności i w konsekwencji zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, a tym samym polskiej gospodarki, dzięki realizacji projektu B+R w zakresie innowacyjnych technologii informatycznych. W ramach projektu będą prowadzone prace rozwojowe, których wyniki zostaną wdrożone do sprzedaży. Celem bezpośrednim Projektu jest wdrożenie nowego, innowacyjnego produktu – urządzenia wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przesyłanie dodatkowych treści za pomocą niesłyszalnych dźwięków. Okres realizacji Projektu trwa od czerwca 2014 do listopada 2015 roku.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

 


 

AKTUALNOŚCI

2014-01-27 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI WYKONANIA BADAŃ

Zapytanie ofertowe na usługi wykonania badań dla projektu o roboczym tytule: “Opracowanie innowacyjnej technologii, umożliwiającej kodowanie informacji w nagraniu dźwiękowym”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

Załączniki:

2014-02-04 WYBÓR WYKONAWCY NA USŁUGI WYKONANIA BADAŃ

Zapytanie ofertowe na usługi wykonania badań dla projektu o roboczym tytule: “Opracowanie innowacyjnej technologii, umożliwiającej kodowanie informacji w nagraniu dźwiękowym”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

 

2014-03-03 POZYTYWNY WYNIK OCENY FORMALNEJ WNIOSKU

Informacja o pozytywnym wyniku oceny formalnej wniosku o numerze POIG.01.04.00-00-142/13

 

2014-04-08 POZYTYWNY WYNIK OCENY MERYTORYCZNEJ

Informacja o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej wniosku o numerze POIG.01.04.00-00-142/13

 

2014-05-08 PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE

Informacja o podpisanie umowy o dofinansowanie projektu “Opracowanie innowacyjnej technologii, umożliwiającej kodowanie informacji w nagraniu dźwiękowym” o numerze POIG.01.04.00-00-142/13

 

2014-06-02 ZAPYTANIE OFERTOWE NA FUNKCJĘ KOORDYNATORA PROJEKTU

Zapytanie ofertowe na funkcję Koordynatora Projektu w ramach realizacji Projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii, umożliwiającej kodowanie informacji w nagraniu dźwiękowym”
realizowanego w ramach Priorytetu 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Załączniki:

 

2014-06-10 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI: INFORMATYKA-SPRZĘTOWCA i INFORMATYKA-PROGRAMISTY

Zapytanie ofertowe na usługi informatyczne w ramach realizacji Projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii, umożliwiającej kodowanie informacji w nagraniu dźwiękowym”
realizowanego w ramach Priorytetu 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Załączniki:

 

2014-07-24 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO  I AUDIO

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego i audio w ramach realizacji Projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii, umożliwiającej kodowanie informacji w nagraniu dźwiękowym”
realizowanego w ramach Priorytetu 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Załączniki:

 

2014-07-24 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO

Zapytanie ofertowe na dostawę specjalistycznego sprzętu do badań w ramach realizacji Projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii, umożliwiającej kodowanie informacji w nagraniu dźwiękowym”
realizowanego w ramach Priorytetu 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Załączniki:

 

2014-07-24 ZAPYTANIE OFERTOWE NA MATERIAŁY PROMOCYJNE

Zapytanie ofertowe na materiały promocyjne w ramach realizacji Projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii, umożliwiającej kodowanie informacji w nagraniu dźwiękowym”
realizowanego w ramach Priorytetu 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Załączniki:

 

2014-09-04 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PROTOTYPÓW OPROGRAMOWANIA ORAZ ZAKUP SPECYFIKACJI

Zapytanie ofertowe na wykonanie prototypów oprogramowania oraz zakup specyfikacji w ramach realizacji Projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii, umożliwiającej kodowanie informacji w nagraniu dźwiękowym”
realizowanego w ramach Priorytetu 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

(Projekt realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.01.04.00-00-142/13 z dnia 8 maja 2014r.)

Załączniki:

 

2014-09-18 ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE BADANIA CZYSTOŚCI PATENTOWEJ

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania czystości patentowej w ramach realizacji Projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii, umożliwiającej kodowanie informacji w nagraniu dźwiękowym”
realizowanego w ramach Priorytetu 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

(Projekt realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.01.04.00-00-142/13 z dnia 8 maja 2014r.)

Załączniki:

 

2014-11-20 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE SCHEMATU ELEKTRONICZNEGO PROTOTYPU ORAZ PROTOTYPU URZĄDZENIA

Zapytanie ofertowe na wykonanie schematu elektronicznego prototypu oraz prototypu urządzenia w ramach realizacji Projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii, umożliwiającej kodowanie informacji w nagraniu dźwiękowym” realizowanego w ramach Priorytetu 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

(Projekt realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.01.04.00-00-142/13 z dnia 8 maja 2014 r.)

Załączniki:

 

2015-08-19 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE BADAŃ I TESTÓW TERENOWYCH STEROWNIKÓW I PROTOTYPÓW URZĄDZENIA DO EMITOWANIA NIESŁYSZALNEGO SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO

Zapytanie ofertowe na wykonanie badań i testów terenowych sterowników i prototypów urządzenia do emitowania niesłyszalnego sygnału dźwiekowego w ramach realizacji Projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii, umożliwiającej kodowanie informacji w nagraniu dźwiękowym” realizowanego w ramach Priorytetu 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

(Projekt realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.01.04.00-00-142/13 z dnia 8 maja 2014 r.)

Załączniki:

 

2015-09-28 ZAPYTANIE OFERTOWE NA PROJEKT WZORU UŻYTKOWEGO URZĄDZENIA

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu wzoru użytkowego urządzenia w ramach realizacji Projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii, umożliwiającej kodowanie informacji w nagraniu dźwiękowym” realizowanego w ramach Priorytetu 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

(Projekt realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.01.04.00-00-142/13 z dnia 8 maja 2014 r.)

Załączniki:

 

2015-10-19 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O ZASTRZEŻENIE WZORU PRZEMYSŁOWEGO URZĄDZENIA I WNIOSKU PATENTOWEGO PCT NA URZADZENIE

Zapytanie ofertowe na złożenie wniosku o zastrzeżenie wzoru przemysłowego urządzenia i złożenie wniosku patentowego PCT na urządzenie w ramach realizacji Projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii, umożliwiającej kodowanie informacji w nagraniu dźwiękowym” realizowanego w ramach Priorytetu 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

(Projekt realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIG.01.04.00-00-142/13 z dnia 8 maja 2014 r.)

Załączniki: